Định hướng  Số 39  Mùa Hè  2004

 

 

định hướng

Số 39 Mùa Hè 2004

 

Mục lục

 

Định Hướng                              Quá khứ và tương lai

Nguyễn Vy-Khanh                   Các thế hệ người Việt hải ngoại

Trần  Minh  Tùng                      Những người tỵ nạn đầu tiên: Tháng tư đen 1975

Nguyễn Đăng Trúc                   Thân phận con người tại thế qua h́nh ảnh Âu Cơ

Nguyễn Thái Hợp                    Phẩm giá của con người

Thái Công Tụng                       Bàn về cái nghèo

Đoàn Xuân Kiên                       Phan Khôi nghiên cứu Tiếng Việt

Trần Văn Tích                          Long Thành Cầm Giả Ca

Ḥa Giang Đỗ Hữu Nghiêm      A Dictionary of Asian Christianity, Một công tŕnh mang tầm vóc đại kết Kitô giáo “Giáo Hội tại Á châu”

Roland Jacques và                   Paroles d’André (Bienheureux André de Phú Yên) - Những lời nói Trần Duy Nhiên                         của  thanh niên Anrê (Chân Phước Anrê Phú Yên)