Định hướng  Số 40  Mùa Thu  2004


 

               

 

 

 

định hướng                             

Tam nguyệt san                                                                       

                                                                      Số 40 Mùa Thu 2004

 

Định Hướng

 

50 năm chia cắt

Trần-Văn-Toàn   

Hội nhập và tiếp thu văn hóa: Bàn về việc đạo Thiên Chúa ăn rễ vào đất Việt Nam

Đỗ Xuân Quế      

Đôi nét về hiện t́nh Hội thánh Công giáo tại Việt Nam

Nguyễn Vy-Khanh

Văn hóa dân-tộc và người Việt hải ngoại

Nguyễn văn Thành

Khi nào một cơ cấu tổ chức trở nên bệnh hoạn?

Đoàn Xuân Kiên

Có một thế hệ văn học mới cũng đang “đoạn tuyệt để lên đường”?

Liễu Trương

Vơ Phiến, một đời cầm bút

Hồ Văn Châm

Từ anh khóa, thầy đồ đến ông quan

Nguyễn Đăng Trúc

Tiếp cận tư tưởng Việt Nam qua tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh

Nguyễn Đức Tuyên,  

Trần Duy Nhiên,                

và Roland Jacques 

Sinh hoạt Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ: Ra mắt tác phẩm “Các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và thời kỳ đầu của Giáo hội Công giáo Việt Nam”