Định Hướng Tùng Thư Định Hướng  Tập San Nghiên Cứu Nghị Luận .

13g, rue de L'iLL  F-67116 Reichstett, France

Tél : 33 ( 0 ) 3 88205822

 E-mail :  dinhhuong@aol.com    -    trucdang@evc.net

 

Đường lối Tự tin, Tự lực, Tự cường   

Roger Heckel, S.J., 1992

Sống đạo giữa đời               

Đức Ông Trần Văn Hoài, 1992

Giáo dân vào những thế kỷ đầu tiên của Giáo hội 

A.Faivre, 1993

Đào tạo giáo dân           

Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, 1993

Tông huấn Người tín hữu giáo dân       

ĐTC Gioan Phaolô II, 1993

Tự do Kitô giáo và giải phóng              

Thánh bộ Đức Tin, 1993

Thông điệp Vấn đề Xă hội          

ĐTC Gioan Phaolô II, 1993

Phong Trào Giáo Dân VN Hải Ngoại   

Những tài liệu căn bản, 1995

Chúng ta sống lại từ Tâm lư đến Đức Tin     

Nguyễn V.Thành, 1995

Tông thư Đệ Tam Thiên Niên Sắp Tới   

ĐTC Gioan Phaolô II, 1995

Nhớ Nguồn                               

Nguyễn Đăng Trúc, 1995

Đức Maria trong Tân Ước     

A. George, 1995

Sống Lời Chúa mỗi ngày   

Nguyễn Đăng Trúc, 1995

Cổ Việt Phong Dao          

Sảng Đ́nh Nguyễn Văn Thích sưu tập, 1995

Kitô giáo dưới mắt một Phật tử            

Đại sư BuÇhadàsa, 1996

T́m hiểu TĐ. Tin Mừng về Sự Sống          

Nguyễn Dy Loan, 1996

Bài giảng trên núi      

Nguyễn Đăng Trúc, 1996

Văn hiến, nền tảng của minh triết          

Nguyễn Đăng Trúc, 1996

Tài liệu khóa đào tạo cơ bảnPTGDVNHN 

Phong Trào GDVNHN, 1996

Hành tŕnh vào Hào Quang Chân Lư  

W. F. Maestri, 1997

Gioan Phaolô II nói với tuổi trẻ

Nguyễn Dy Loan, 1997

Kinh Lạy Cha

Nguyễn Đăng Trúc và Lê Phú Hải, 1997

Nho giáo giản dị 

Nhuệ Hồng, 1997

Dẫn nhập nghiên cứu tiếng Việt và chữ Quốc ngữ

Vơ Long Tê, 1997

Kỷ yếu Hội thảo Thần học Việt Nam     

T.T.Nguyễn Trường Tộ, 1997

Thảm sát Mậu Thân ở Huế           

Phong Trào Giáo Dân VNHN, 1998

ài liệu đối thoại liên tôn            

Hội Đồng GH. Đối Thoại Liên Tôn, 1998

Đối thoại các tôn giáo    

Nguyễn Văn Thành, 1998

Góp ư chuẩn bị THĐ Giám Mục Á Châu        

Một số tác giả, 1998

Âm hưởng một cuộc đời: Vua Baudouin nước Bỉ 

Hồng Y Suenens, 1998

Mẹ Têrêsa: Cuộc đời và sứ điệp         

José Luis González-Balado, 1998

Nhân quyền và Giáo hội           

H Đ Giáo Hoàng Công Lư và Ḥa B́nh, 1999

Một cái nh́n mới vế  học thuyết xă hội công giáo          

Hervé Carrier, S.J., 1999

Niếm vui sống đạo                      

TGM Nguyễn Văn Thuận, 1999

Tiếp cận tư tưởng Việt Nam: Vấn đề triết học 

Nguyễn Đăng Trúc, 1999

Tư tưởng Nguyễn Du qua Đoạn Trường Tân Thanh 

Nguyễn Đăng Trúc, 1999

Năm  chiếc bánh và hai con cá              

TGM Nguyễn Văn Thuận, 1999

Một cái nh́n mới về học thuyết xă hội công giáo II

Hervé Carrier, S.J., 2000

Nổi lửa lên 

Nicolas Buttet, 2000

Kitô hữu trước thềm thời đại mới    

Hồng Y Suenens, 2000

Bốn mươi năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam

Một số tác giả, 2000

Đức Thánh Cha Gioan XXIII  

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, 2001

Trong Đức Kitô 

Nguyễn Văn Thành, 2001

Nguyễn Trăi: Một tấm ḷng Vạn Xuân và Đại Việt 

Nguyễn Văn Thành, 2001

Cầu nguyện

HY Nguyễn Văn Thuận, 2002

T́nh yêu, gia đ́nh và hội nhập

một số tác giả, 2002

Giêsu-Kitô

TGM Joseph Doré, 2003
Thánh Thần: Hơi thở sống động của Giáo Hội   Hồng Y Suenens, 2003

                   

Website Réalisé par Tâm.Huỳnh