Định Hướng Số 37 Mùa Đông 2003Định Hướng  Tập San Nghiên Cứu Nghị Luận .

 
 

 

     Mục lục
 
Định Hướng                  Chữ tâm, chữ tài

Đoàn Xuân Kiên          Cộng đồng Việt Nam hải ngoại hướng về tương lai
Vũ Quốc Dụng Thử nghiệm chung sống của người Việt trên nước Đức sau ngày thống nhất
Lê Hữu Mục                Kẻ sĩ  Chu An
Vĩnh An                       Hai khuôn mặt Nguyễn Du trong truyện Kiều

Trần Văn Tích              Từ gia Vương Thúy Kiều
Nhuệ Hồng                  Vương Thúy Kiều về thăm nhà
Nguyễn Đăng Trúc       Ḥa b́nh trong Cựu Ước
Trần Duy Nhiên           Năo trạng và tâm trạng: Đông và Tây
Nguyễn Văn Thành      Đối Thoại: Con đường hiểu biết và t́nh thương
Nguyễn Văn Trần        Con người Việt Nam qua chặng đường nhơn quyền ở Việt Nam

Nguyễn Phú Thứ          Phong tục tết ở miền Tây Nam Phần Việt Nam
Phạm Hồng lam           Viết một bài thuyết-tŕnh và tŕnh-bày trước cử-toạ
Lâm Chi Thiên Lư        Sinh hoạt Trung Tâm Nguyễn-Trường-Tộ
 

 Liên Lạc

Tạp San Định Hướng

13g, rue de L'iLL  F-67116 Reichstett, France

 

                      Tél : 33 (0) 3 88205822 .  E-mail :    dinhhuong@aol.com    —    trucdang@evc.net

Website Réalisé par Tâm.Huỳnh