định hướng 

      Tam nguyệt san              

                               

Số 45 Mùa Đông 2005

 

 

 

Mục lục

 

 

Định Hướng

Trần Văn Toàn

Teófilo Aparicio López, O.S.A.

Jean Marie Lustinger

Nguyễn Văn Tương

Lâm Lễ Trinh

Tôn Thất Tŕnh

Trần Gia Phụng

Nguyên Hương

 

Phân cách Đạo và Đời

Đối thoại giữa các tôn giáo và ḥa b́nh trên thế giới

Huynh Rafael Da Madre De Deos (1571-1606), Nhà Truyền giáo ḍng Augustinô ở Quảng nam vào khoảng năm 1595-1605

Kinh nghiệm Tổng Liên Đoàn Solidarnosc và tư tưởng Thiên Chúa Giáo

Trưng-cầu dân-ư Hiến-pháp Âu-châu

Truất phế Bảo Đại và khai sinh Đệ Nhất Cộng Ḥa

Khảo luận về  công cuộc phát triển  vùng Hậu Giang Việt Nam

Trở lại vấn đề Lạc Việt

Tôn Thất Thuyết và Trần Tiễn Thành

 

Phân cách Đạo và Đời !

                                                                                                                                    Định hướng

 Edit N° 45

 

 

 

 

Tháng 12 năm 2005, nước Pháp kỷ niệm một trăm năm đạo luật phân cách hai quyền bính tôn giáo và dân sự trong cuộc sống của xă hội nước cộng ḥa của ḿnh. Đạo luật đó như một dấu chứng lịch sử của những giằng co quyền lực trong một quốc gia vừa được gọi là trưởng nữ của giáo hội công giáo hoàn vũ vừa là xă hội tiên phong làm cách mạng đổ máu xóa bỏ chế độ quân chủ liên kết chặt chẽ với quyền uy tôn giáo. Những năm tháng tiếp liền sau khi đạo luật ban hành, đôi bên t́m mọi dịp để, hoặc huênh hoang như một bước tiến bộ nhân loại, hoặc đón nhận như một cuộc bách hại vi phạm quyền tối thượng quyền uy tôn giáo của con người trong sinh hoạt xă hội.

Một trăm năm trôi qua, đôi bên đă t́m mọi lư lẽ có tính cách văn hóa hoặc dựa vào những ích lợi thực tiển chính trị để ‘sống chung’ và tồn tại. Nhưng ngay trong những năm sau năm 2.000 nghĩa là sau 95 năm khi đạo luật ra đời, và ngay cả ngày hôm nay, trong những cuộc họp của hội đồng giám mục công giáo Pháp, trong các đạo luật về cuộc sống dân sự liên quan tôn giáo hay qua các ủy ban nghiên cứu chuẩn bị các dự án đạo luật liên hệ, những hiểu ngầm đằng sau đạo luật ấy trồi lên dưới những dạng thức căng thẳng mới.

Kỳ thực, đằng sau những lời tuyên bố phân cách hai quyền lực, đôi đường đă có chủ định hay lo âu về một chủ trương qui kết con người vào một chân trời nhất định :

 

-                     một bên, người ta đẩy tôn giáo vào sinh hoạt cá nhân; và tự do tôn giáo phải dừng lại trong giới hạn riêng tư, làm như chiều kích tôn giáo và siêu nhiên nơi con người nói chung không thể là một yếu tố tích cực nào trong sinh hoạt cộng đồng ; quyền bính thuần trần tục phải  là quyền tối thượng, chính thức và công khai hướng dẫn và phê phán đạo lư con người, đồng hóa luật lệ dân sự vào quyền thiêng liêng của lương tâm và văn hóa công đồng. Nói khác, chính trị phải là tôn giáo mới cho xă hội.

-                     phía bên kia th́ cũng không  thể tránh được cám dỗ đồng hóa nước Thiên Chúa với nước của César. Nếu hôm nay cám dỗ quyền bính César không phải là mối bận tâm của giáo hội công giáo Pháp và tuyệt đại đa số tín đồ tôn giáo nầy, th́ cũng không thiếu những thế lực chính trị bên trong xă hội Pháp đă nhân danh tư cách tôn giáo của ḿnh để nuối tiếc dĩ văng huy hoàng nào đó của ‘quyền chính trị đồng hóa với tôn giáo’ và chống lại  đạo luật năm 1905. Và cũng không thể không biết đến cám dỗ của những hệ phái quá khích của các tôn giáo đang nhân danh tôn giáo để dấy lên những thù hận trong khuôn khổ đấu tranh theo quyền lực César.

 

Phân cách tôn giáo và chính trị hôm nay vẫn c̣n và măi c̣n là vấn đề của xă hội và con người nước Pháp.

 

Bài học lịch sử về tương quan và phân cách đạo đời của Pháp là một bài học giới hạn của một dân tộc, của một lịch sử nhất định bên cạnh trăm ngàn kinh nghiệm của các dân tộc khác; nhưng đằng sau nét riêng của một khoảnh khắc lịch sử, chúng ta c̣n nhận ra dấu chỉ của thân phận con người của mọi thời đại. Bên trên sự phân cách các quyền lực do bàn tay và trí óc con người làm ra bằng luật lệ của ḿnh, c̣n có phân cách giữa quyền của yêu thương và quyền của cân đo tính toán và hận thù mà con đường giải quyết chỉ có luật lệ để trấn áp. Tôn giáo, nếu có quyền uy, th́ quyền uy đó là sức mạnh của yêu thương, của kẻ đă dạy phải diệt ngă, phải chết ḿnh đi để yêu thương kẻ khác. Nơi mỗi con người, mỗi giây phút làm người trong mọi sinh hoạt cá nhân hay tập thể, ngay cả sinh hoạt chính trị hay tôn giáo đều có sự phân cách và căng thẳng giữa hận thù và yêu thương như thế.

Thật ngây thơ khi cho rằng một đạo luật từ phái dân sự nhằm phân cách đạo và  đời là giải quyết được tiến bộ nhân loại, giải quyết sự ra đi của sự hiện diện đạo lư siêu nhiên trong bất cứ sinh hoạt nào của con người trong cuộc sống cá nhân cũng như sinh hoạt chính trị xă hội.

Và cũng ngây thơ khi tin rằng một xă hội nào đó trên trần gian nầy, dù đó là một xă hội mang danh hiệu tôn giáo, mà không c̣n bị cám dỗ đồng hóa quyền uy của ḷng yêu thương với sức mạnh của César.