Định hướng  Số 41  Mùa Đông 2004


 

 

định hướng

Số 41 Mùa Đông 2004

                                               

Mục lục

 

Định Hướng                    Tôn giáo và con người

Thái Công Tụng               Đất, nước và con người tỉnh Quảng Trị      

Nguyễn Cúc                    Tôn Thất Thuyết và Phong Trào Văn Thân

Nguyễn Đức Cung           Sử gia Nguyễn Phương và nỗ lực  khai

                                       phá  hướng biên khảo  mới                

Nguyễn Lư-Tưởng           Truy t́m họ ngoại của Vua Gia Long 

Trần Văn Tích                  Thơ và phú Giao châu

Đoàn Xuân Kiên              Trở về im lặng

Đỗ Quang-Vinh                Tết trong truyền-thống văn-hóa Việt

Nguyễn Văn Thành           "Vạn Xuân chi kế, thụ Thiên": Cưu Mạng                                         Trời  để trở nên Bất Tử và xây dựng quan                                          hệ  Đối Thoại với anh chị em